W dniu 22 marca br. w Gdańsku odbyła się konferencja pn.  „Wybrane zadania z zakresu środowiska i rolnictwa realizowane przez gminy”.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele gmin województwa pomorskiego oraz zaproszeni goście: Marzena Sobczak Dyrektor Departamentu Środowiska i Rolnictwa UMWP, Tadeusz Styn Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska i Rolnictwa UMWP, Krzysztof Pałkowski Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska i Rolnictwa UMWP , Tomasz Jewsienia Geodeta Województwa Pomorskiego Z-ca Dyrektora Departamentu Majątku i Geodezji UMWP oraz Ewa Witkowska Dyrektor WBGiTR.

Program konferencji obejmował następujące tematy:  

  • Informacja nt. zmian wprowadzonych nową ustawą prawo wodne
  • Zmiany w gospodarce odpadami
  • Weryfikacja granic Obszarów Chronionego Krajobrazu na terenie województwa pomorskiego
  • Rola Planów Urządzeniowo-Rolnych w rozwoju gmin

Materiały do pobrania: