W dniu 14 lutego w Sali Konferencyjnej Centrum Hurtowego Renk odbyło się posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej ZGP.

W posiedzeniu udział wzięli także: Sławomir Niecko Prezes Renk, Jerzy Auksztol Dyrektor Urzędu Statystycznego w Gdańsku, podinsp. Iwona Kuczyńska Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Gdańsku, kom. Magdalena Falkowska Z-ca Naczelnika WP KWP w Gdańsku, nadkom. Arkadiusz Socha Koordynator wojewódzki KMZB, Ewa Witkowska Dyrektor WBGiTR, Kazimierz Sumisławski Zastępca Dyrektora WBGiTR w Gdańsku, Aneta Grzębska Prezes Zarządu Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego, Adam Kwiatkowski b. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku. W związku z zakończeniem pełnienia funkcji Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku Zarząd podczas posiedzenia złożył podziękowania za dotychczasową współpracę Adamowi Kwiatkowskiemu. Dziękujemy gospodarzowi Centrum Hurtowego Renk dr inż. Sławomirowi Niecko za gościnę oraz zaprezentowanie roli rynków hurtowych.

 

Porządek posiedzenia obejmował:

  1. Rola rynków hurtowych.
  2. Porozumienie z Urzędem Statystycznym w Gdańsku.
  3. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.
  4. Rola Planów Urządzeniowo-Rolnych w rozwoju gmin.
  5. Zadania Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego.
  6. Zgromadzenie Ogólne ZGP.