9 stycznia 2018r. w Krakowie odbyło się posiedzenie Rady Federacji Związków Gmin i Powiatów RP zrzeszających ponad 1000 gmin, powiatów i województw RP.

Posiedzeniu przewodniczył Kazimierz Barczyk - przewodniczący Rady Federacji. Posiedzenie Rady poprzedziło XXVII Noworoczne Spotkanie Opłatkowe Samorządów Małopolski i Polski w Sali Obrad Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. Uroczystości rozpoczęły się do złożenia wiązanek kwiatów pod pomnikiem papieża św. Jana Pawła II na Dziedzińcu Pałacu Biskupiego w Krakowie oraz spotkania z Jego Ekscelencją ks. arcybiskupem Markiem Jędraszewskim Metropolitą Krakowskim.