W dniu 6 grudnia w Chmielnie odbyła się IV konferencja pn. „Samorządy i Lasy Państwowe w rozwoju województwa pomorskiego”. 

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Wicewojewoda Pomorski Mariusz Łuczyk, Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Edyta Witka - Jeżewska , Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku Adam Kwiatkowski, Z-ca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie Mariusz Orzechowski, Dyrektor Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Arkadiusz Kukliński, Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Łowieckiej Krzysztof Dymkowski, oraz wójtowie, burmistrzowie, nadleśniczy i przedstawiciele pomorskich samorządów.

Program konferencji obejmowała następujące tematy:

  • Udostępnianie lasu – problemy z tym związane, zagrożenia.
  • Gospodarka łowiecka.
  • Sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego w gminach w kontekście wspólnych przedsięwzięć samorząd – LP oraz w kontekście operatów leśnych.
  • Współpraca w realizacji budowy infrastruktury liniowej na terenach leśnych ze szczególnym uwzględnieniem wspólnych inwestycji drogowych na terenach poklęskowych.
  •  Rozwój sieci infrastruktury szerokopasmowej w woj. pomorskim w ramach I osi POPC 2014-2020.
  • Systemu szybkiego ostrzegania o zagrożeniach pogodowych na Pomorzu (w ramach projektu e-pionier).
  •  Możliwości wzajemnej zmiany, przekazywania i udostępniania gruntów na realizacje celów społecznych.
  •  Udostępnianie infrastruktury gminnej (drogi, Wodociągi, infrastruktura turystyczna) na cele realizacji zadań LP.