W dniu 8 listopada w Gdańsku odbyło się szkolenie pn. „Wybrane problemy związane z wycinką drzew i krzewów w aktualnym stanie prawnym”.

Szkolenie poprowadziła Pani mec. Edyta Wielańczyk-Grzelak - radca prawny w Dziale Prawa Administracyjnego Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu.

Program szkolenia obejmował następujące tematy:

·         Kto może uzyskać zezwolenie?

·         Wycinka bez zgody właściciela nieruchomości.

·         Posiadacz nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

·         Strony postępowania.

·         Kto wydaje zezwolenia?

·         Wycinka z nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków.

·         Wybrane zwolnienia od obowiązku uzyskania zezwolenia.

·         Instytucja zgłoszenia, oględziny, milcząca zgoda, sprzeciw.

·         Wycinka drzew lub krzewów przez rolników.

·         Nasadzenia zastępcze (plan nasadzeń, miejsce nasadzeń, liczebność).

·         Co pierwsze – pozwolenie na budowę, czy zezwolenie na usunięcie drzew?

·         Wpływ nowelizacji KPA na rozpatrywanie spraw dotyczących usuwania drzew i krzewów.

·         Wybrane zagadnienia dotyczące kar pieniężnych.

·         Konsekwencje nowelizacji przepisów dla spraw w toku.