W dniu 6 listopada br. w Gdańsku odbyła się konferencja z zakresu finansów publicznych.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Luiza Budner – Iwanicka Prezes RIO w Gdańsku, Danuta Zbierska Naczelnik Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń RIO w Gdańsku, Rafał Kalkowski Naczelnik Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej RIO w Gdańsku, Jerzy Auksztol Dyrektor Urzędu Statystycznego w Gdańsku, Rafał Dubel Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Pomorza, Dariusz Giza Dyrektor Generalny ProPOLIS Consulting, Aneta Grzębska Prezes Zarządu Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego, Katarzyna Wieremiejczyk przedstawiciel Krajowej Izby Rozliczeniowej oraz  wójtowie, burmistrzowie, skarbnicy i przedstawiciele pomorskich samorządów. Program konferencji obejmowała następujące tematy:

  • Zmiany w ustawie o finansach publicznych
  • Sprawozdawczość z operacji finansowych
  • Najczęściej występujące nieprawidłowości stwierdzone w trakcie działalności kontrolnej RIO w Gdańsku
  • Regionalne zróżnicowanie sytuacji finansowej gmin w województwie pomorskim
  • Audyt w Jednostkach Samorządu Terytorialnego
  • Realność planowania finansowego w J.S.T. a możliwość realizacji inwestycji.
  • Rola instytucji otoczenia biznesu na przykładzie Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. w aktywizacji i rozwoju lokalnej przedsiębiorczości
  • Płatności on-line w Jednostkach Samorządu Terytorialnego