Kolejna gmina – Czarna Woda w Związku Gmin Pomorskich. Największym Związku na pomorzu. Dziękujemy władzom gminy za podjętą decyzję.