Kolejna gmina – Kolbudy w Związku Gmin Pomorskich. Największym Związku na pomorzu. Dziękujemy władzom gminy Kolbudy za podjętą decyzję.