Związek Gmin Pomorskich
ul. Okopowa 21/27 lok. 389
80-810 Gdańsk
tel/fax: 58 344 75 31
e-mail: biuro@zgp.com.pl

 

Zawiadomienie

Na wniosek Zarządu Związku Gmin Pomorskich dnia 28.08.2017r. o godz. 10:00 w sali 399E Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Okopowej 21/27 przewodniczący Związku zwołuje nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne w celu uchwalenia zmian w budżecie dot. wykorzystania części lokaty na wypłatę pomocy finansowej   gminom stowarzyszonym poszkodowanym przez nawałnicę.

Proszę o potwierdzenie obecności mailowo na adres biuro@zgp.com.pl lub telefonicznie pod nr 58 344 75 31.