Związek Gmin Pomorskich
ul. Okopowa 21/27 lok. 389
80-810 Gdańsk
tel/fax: 58 344 75 31
e-mail: biuro@zgp.com.pl

 

Relacja z seminarium pn. „Wpływ projektowanych zmian w ustawie o finansach publicznych na sytuację finansową JST.”

W dniu 11 lipca br. w Sali Herbowej UM w Gdańsku odbyło się seminarium pn. „Wpływ projektowanych zmian w ustawie o finansach publicznych na sytuację finansową JST.”, którego uczestnikami byli wójtowie, burmistrzowie oraz skarbnicy gmin województwa pomorskiego. Temat wiodący Seminarium zaprezentował  Pan Dariusz Giza Dyrektor Generalny ProPOLIS Consulting. Propozycję współpracy agencji Rozwoju Pomorza z samorządami województwa pomorskiego przedstawił Pan Rafał Dubel Wiceprezes Agencji Rozwoju Pomorza. Gościem seminarium była Pani Luiza Budner – Iwanicka Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku. Dyskusja i komentarze uczestników potwierdziły duży poziom merytoryczny spotkania.  

Materiały z seminarium:

Prezentacja