Związek Gmin Pomorskich
ul. Okopowa 21/27 lok. 389
80-810 Gdańsk
tel/fax: 58 344 75 31
e-mail: biuro@zgp.com.pl

 

Posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej ZGP

W dniu 17 marca br. w Koprzywnicy (gm. Przechlewo) odbyło się posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej ZGP. Podczas spotkania zostały przyjęte materiały na obrady Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Pomorskich, które odbędą się 6 i 7 kwietnia 2017r. w Centrum Konferencyjnym Continental w Krynicy Morskiej ul. Przyjaźni 30.

CZYTAJ WIĘCEJ

Komunikat biura ZGP

Informujemy, iż 9 grudnia br.  o godz. 11:00 w sali 399E Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Okopowa 21/27 (przy Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego), odbędzie się posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Pomorskich.

CZYTAJ WIĘCEJ

Komunikat z posiedzenia Zarządu i Komisji Rewizyjnej ZGP

W dniu 11 listopada br. w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku odbyło się posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Pomorskich.  W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Agnieszka Kowalska Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Płk. Lesław Bryłkowski Z-ca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej, mjr Małgorzata Sarnowska Rzecznik Prasowy Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej oraz Piotr Klecha Przewodniczący Pomorskiej Rady LZS.

CZYTAJ WIĘCEJ

Porozumienie o Współpracy z Pracodawcami Pomorza

W dniu 23 maja 2016r.  podczas posiedzenia Zarządu i Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Pomorskich zostało podpisane Porozumienie o Współpracy z Pracodawcami Pomorza. Porozumienie ze strony ZGP podpisali Prezes Zarządu Błażej Konkol oraz wiceprezes Andrzej Pollak,  ze strony Pracodawców Pomorza wiceprezes Tomasz Balcerowski oraz dyrektor Tomasz Limon. Porozumienie zapowiada m.in. organizację wspólnych przedsięwzięć, takich jak seminaria, konferencje, szkolenia, działalność doradcza, współpracę w transferze wiedzy i doświadczeń poprzez prowadzenie bilateralnych projektów oraz realizację inicjatyw, zmierzających do wykorzystania potencjałów obu stron porozumienia. 

CZYTAJ WIĘCEJ

Komunikat biura ZGP

Informujemy, iż 15 marca br.  w sali 399E Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Okopowa 21/27 (przy Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego), odbędzie się posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Pomorskich.